Gamle rutiner

En sogneprest kom fra et middels stort til et lite prestegjeld der det ikke skjedde mange kirkelige handlinger utenom ordinære gudstjenester. Det vakte derfor oppsikt da han fortalte at han i sitt forrige kall hadde begravelse hver 14. dag, og den rutinen hadde han tenkt å videreføre i sit nye embete.

Man kan lure på hvordan han hadde tenkt å få det til. Skulle han engasjere Heimevernet med våpen, eller skulle han legg ut rottegift? Ikke vet jeg.

Men det finnes mange eksempler på nye sjefer som innfører gamle rutiner fra forrige jobb før de har sjekket ut hvordan de gamle egentlig fungerer. Mange har opplevd å kjøre bedriften i senk på den måten. 

Jeg har sans for den lederen som sa følgende til sine medarbeidere første dag på jobb. – Jeg skal selvfølgelig ta ansvar og lede denne bedriften, men jeg vil ikke gjøre det alene. 

Han visste at han var avhengig av sine medarbeidere og deres tilbakemeldinger. Han visste at medarbeidere var den største gaven en leder kunne få.