• Jeg er
  Preben Colstrup

  Rådgiver innen strategisk
  internkommunikasjon og beredskap

  Preben Colstrup

Strategisk internkommunikasjon og beredskap

Rådgivning

Strategisk internkommunikasjon og beredskapsrådgivning

Videoblogg

Bruk av film i strategisk
internkommunikasjon

Trening og øvelser

Rådgivning og bistand ved
beredskapstrening og øvelser

Førsteinntrykk gjør man bare en gang

Strategisk internkommunikasjon

Strategisk internkommunikasjon tar utgangspunkt i forretningens mål og støtter forretningen i å implementere disse.

 • Effektiv internkommunikasjon handler om å påvirke atferd. Økning i salg, reduserte kostnader og økt sikkerhet, skjer ikke uten atferdsendring.
 • Effektiv internkommunikasjon skaper forståelse og motivasjon for retningen til selskapet og sørger for at ansatte ser sammenhengen mellom denne og egen jobb.
 • Du må måle effekten av dine kommunikasjonsaktiviteter. Dette hjelper deg å gjøre mer av det som virker og kutte ut det som ikke gjør det.
Strategisk internkommunikasjon
Strategisk bruk av nettvideo

Strategisk bruk av nettvideo

Ingenting gir bedre kommunikasjonseffekt enn den direkte formidling som skjer mellom leder og medarbeider. Men skal man nå mange, har videoen et fortrinn. Ved organisasjonsendringer eller ønsket påvirkning av kultur kan du demonstrere ønsket atferd langt bedre enn ved tekst alene. Ingen massekanaler er mer effektiv enn video for å påvirke og endre atferd. Ikke minst når man vet at 23 prosent av det norske folk har lese- og skriveproblemer.

Den menneskelige faktor

Den menneskelige faktor er den viktigste i en krisesituasjon. Både før, under og etter en uønsket hendelse må ledere og ansatte i organisasjonen kunne samhandle. God kommunikasjon og beredskapsverktøy kan hjelpe – men systemer er ikke nok. Menneskene som skal håndtere situasjonen må være trent. Hver enkelts vurdering og handling påvirker utfallet av hendelsen. Uten gode forberedelser og trening stiller du svakt. For kriser rammer ikke bare de andre.

Den menneskelige faktor
Kommunikasjon i en krise

Kommunikasjon i en krise

I det krisen er et faktum har du kanskje bare minutter på deg før du får en mikrofon opp i ansiktet. Hva og hvordan du svarer kan bli avgjørende for ditt omdømme.

Krisekommunikasjon handler blant annet om å gi rask og konkret informasjon som gjør de involverte og berørte i stand til å håndtere en uønsket alvorlig hendelse best mulig. Kommunikasjonen skal synliggjøre ansvarsforhold og myndighetskoordinering. Den skal opplyse hvor berørte kan få ytterligere informasjon og eventuelt hjelp og støtte. God krisekommunikasjon forutsetter jevnlige øvelser og evaluering i etterkant av reelle hendelser. Er du forberedt?

Prosjekter levert av Preben Colstrup:

Det handler om kommunikasjon

Bakgrunn

Preben Colstrup har mer enn 12 års erfaring som informasjonssjef i NSB. Han var med og håndterte Åsta-ulykken i 2000, og sentral i arbeidet med å endre beredskapsorganisasjonen i selskapet i årene som fulgte.

Colstrup har vært en viktig bidragsyter og premissleverandør i utviklingen av tre av beredskapsverktøyene som benyttes innen privat og offentlig sektor; Akuttweb, CrisisManager og CIM.

Siden 2009 har han hatt ansvaret for å bygge opp NSBs kanal for internkommunikasjon ved bruk av video og nett-TV; Kundesporet.

Fra februar 2017 arbeider Preben Colstrup som selvstendig kommunikasjonsrådgiver.

Referanser

Selv om Preben er utfordrende og virkemidlene er overraskende, har det alltid vært et mål med og en historie bak hvorfor vi har gjort det vi har gjort.  Det har vært mye arbeid og mye moro.  Jeg har blitt mer klartenkt og inkluderende, og jeg tror, en bedre leder. 

 

Preben er en ressurs som får frem det beste i andre og som våger å spille på andres styrker. Gjennom mange år og ulike prosjekter har jeg opplevd hvordan Preben evner samskaping i en atmosfære av målbevissthet, nysgjerrighet, kreativitet og vågemot. Når han kopler dette med humor og dialog, mobiliseres kompetanse og resultater skapes.

Da Preben Colstrup ba meg å videoblogge, tenkte jeg jeg at her har vi en person i kommunikasjonsavdelingen som har for lite å gjøre og en avdeling med for mye penger mellom hendene. Og at dette må vi få en slutt på.

Så har det vist seg at jeg har fått et svært effektivt verktøy for toppledelsen, et verktøy som samtidig må brukes med omhu. Det reduserer avstand mellom ledelse og ansatte i og med at dette er direkte kommunikasjon uten mellomledd.  

Vi ser også at dette har åpnet mulighetene for medarbeiderne til å kommunisere direkte med ledelsen. 

 

Preben Colstrup har vært helt sentral for oss i arbeidet med å utvikle det som blir omtalt som det nasjonale beredskapssystemet: Vår programvare CIM®. Hans bidrag og krav til systemet er en viktig grunn til suksessen, og  til at det nå er over 1200 installasjoner av CIM i markedet.

Jeg har arbeidet med Preben Colstrup siden 2000, da NSB startet med å endre beredskapsorganisasjonen etter Åsta-ulykken. Som premissleverandør og kravstiller i arbeidet med å utvikle nye beredskapsverktøy har han hele tiden vist stor forstålse for kommunikasjonsfaget, og hele tiden fokusert på det viktigste; Menneskene.

Preben Colstrup hadde ansvaret for Informasjonsavdelingens vakttjeneste under min ledelse i NSB. Han ledet også prosjektet som bygget opp og implementerte selskapets krisekommunikasjonsverktøy. Begge deler ble utført til min store tilfredsstillelse. Ikke minst var arbeidet med krisekommunikasjonsverktøyet viktig for en bedrift som har sikkerhet som det aller viktigste målet. 

Her kom Colstrups kreative evner og gjennomføringskraft til sin rett. Jeg gir ham mine beste anbefalinger.

 

Samarbeidspartnere

Kontakt meg

Kontakt meg for en uforbindtlig samtale om hva jeg kan bidra med for din organisasjon.

8 + 0 = ?

Preben Colstrup