Leandro Herrero

Doktorgrad

For noen år siden var jeg så heldig å delta på et arrangement i Berlin der jeg fikk høre den eneste nålevende guru innen endringskommunikasjon. Leandro Herrero heter han. Spansk opprinnelse, men han bor visstnok i London.

Han snakket alt for fort til at jeg kunne få med meg alt han hadde på hjertet. For det var ikke lite. 

Men jeg var sammen med en som kunne engelsk mye bedre enn jeg. Og de sitatene han leverte videre til meg, var alene verd hele turen. 

Ett av Herreros teser er fritt oversatt følgende: Det du anerkjenner og synliggjør i ditt nærmiljø, det ser du igjen i deres atferd. Dersom du har forstått og praktiserer dette, har du en verdi som kan likestilles med doktorgrad i psykologi.

Dersom du fokuserer på det negative hos dine barna eller dine medarbeidere, er det den negative atferden du vil se mer av. Fokuserer du derimot på det positive og forsterker det, er det den positive atferd som vil vokse å gro rundt deg. 

Ingen får til en endring uten selv å endre atferd.