Kinesere

Det sies at hvert fjerde barn som blir født er en kineser. Derfor advares det må å få flere barn enn tre. Ikke på grunn av rasediskriminering, men mer av hensyn til valuta og språkproblemer.

Jeg er egentlig imponert over at små barn kan beherske et så vanskelig språk som kinesisk. En ting er å uttale ord på kinesisk, men å tegne det! Når en kineser skal uttrykke krise, må han bruke to tegn, for tegnet for krise finnes ikke på vanskelige språket. Men man gjør seg forstått ved å bruke to tegn, nemlig tegnet for fare og tegnet for mulighet.

Når store endringer i politikken eller på arbeidsplassen blir presentert, Vil det lett oppstå krisestemning hos oss. Om det er samfunnet eller kundenes ve og vel eller egen arbeidssituasjon som er bekymringen skal være usagt.

Hvordan angripe en slik endring? En fare eller en mulighet?