Kommunikasjonsstrategi

Norske tog as

Oppdrag: Kommunikasjonsstrategi for  Norske tog

Norske tog as ble etablert som en del av jernbanereformen og skal skaffe og lease persontog til bruk i Norge. Selskapet eies av og rapporterer til Samferdselsdepartementet.

I 2017 fikk kommunikasjonsrådgiver Preben Colstrup og informasjonssjef Ole Kristian Lunde i oppdrag å etablere en kommunikasjonsstrategi. Det ble foretatt en interessentanalyse som la grunnlaget for strategien for samfunns-, ekstern-, intern- og krisekommunikasjon. Deretter ble det utviklet en krisekommunikasjonsplan på bakgrunn av gjennomført Risiko og sikkerhetsanalyse (ROS) med påfølgende trening av kriseledelsen ut fra prioriterte case.

Oppdragsgiver: Adm. dir. Øystein Risan, Norske tog

Samarbeidspartner: Ole Kristian Lunde