Foredrag om krisekommunikasjon

Det Digitale Trøndelag

Oppdrag: Foredrag om krisekommunikasjon

Det Digitale Trøndelag (DDT) var et samarbeid rundt digitalisering av tjenester mellom flere kommuner i Trøndelag. DDT ble etablert i 2002 ut fra et ønske om felles satsing på nye digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå – kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.

I 2011 avholdt organisasjonen en konferanse på Stav hotell der krisekommunikasjon var ett av temaene og kommunikasjonsrådgiver Preben Colstrup var foredragsholder.

Oppgaven ble løst på bakgrunn av den erfaring NSB har gjort etter Åsta- og Lillestrømulykkene i henholdsvis januar og april i år 2000. Tilhørerne ble tatt med inn i opplevelsen av å stå med ansvar for mange menneskeliv, hvordan det var å ha alle mikrofoner rettet mot seg uten å vite hva man skal si. Det er da det er viktig å ha forberedt seg på det verste.

Foredraget handlet også om hva NSB hadde lært. De designet et nytt verktøy for krisekommunikasjon og endret kriseorganisasjonen. Det ble mer og oftere trening for alltid å være forberedt og erfaringen fra ulykkene ble sett på som en verdi. Det handlet om kommunikasjonsflyt og kommunikasjonskontroll. Noe skulle raskt ut, mens enkelt opplysninger om passasjerer skulle holdes borte fra media.

Oppdragsgiver: Det Digitale Trøndelag ved Elin Darell