Animasjonsfilmer til TV-programmer

Jesusnett.no

Oppdrag: Animasjonsfilmer for å fornye TV-sendinger

Jesusnett.no er en forening i Normisjon. Den formidler det kristne budskapet gjennom hjemmesiden jesusnett.no og egne TV-programmer som sendes på kanalen Visjon Norge. Foreningen leverer også TV-programmer til Romania.

Foreningen hadde behov for å fornye sine TV-sendinger. Kommunikasjonsrådgiver og billedkunstner Preben Colstrup fikk i oppdrag å produsere korte animasjonsfilmer med enkle budskap. Disse ble bruk som starter til aktuelle tema.

Oppdragsgiver: May-Anette Skaaheim