NSB-film

The Proof of the Pudding

Oppdrag: Inspirasjons- og motivasjonsfilm til lederforum for NSB Øst

NSB Øst er den største enheten i NSB Persontog, med nærmere 2000 ansatte. Enheten er konkurranseutsatt og skal levere et bedre tilbud til kundene, med strammere økonomiske rammer. NSB Øst ønsket en film som skulle brukes under Lederforum 2018. Filmen skulle inspirere til åpen samtale med toppledelsen om hvordan lede og arbeide slik at NSB vinner anbudene som kommer.

Kommunikasjonsrådgiver Preben Colstrup leverte en 9 minutter lang film der tre pendlere og tre medarbeidere ble intervjuet. Arbeidet omfattet manus, filmproduksjon, samt ferdig redigert film med kommentarer og musikk.

Oppdragsgiver: Mari Bragstad NSB Øst

Samarbeidspartner: Lasse Kringen i IMG_NORD