Strategiforedrag i Berlin

Quadriga University

Oppdrag: Foredrag under den 6. konferansen for internkommunikasjon

Quadriga University i Berlin henvender seg til kommunikasjonsdirektørene i Europas største konsern. Det var i så måte intet unntak da den 6. konferansen for internkommunikasjon ble avholdt ultimo oktober 2015. Hovedtema var: Hvordan oppnå større engasjement blant medarbeidere ved hjelp av moderne kommunikasjonsverktøy.

Kommunikasjonsrådgiver Preben Colstrup og PhD Keith Munkejord ble invitert til å holde foredrag om beste praksis: Communicating with hard-to-reach workers through tablets: Using online video to drive behavior change. I sitt foredrag ble det lagt vekt på hvordan NSB Persontog hadde lagt inn strategisk internkommunikasjon tilgjengelig i togpersonalets nye lesebrett og hvordan video ble benyttet til å demonstrere ønsket atferd. Selskapets ledelse ble synlig og rett atferd ble belønnet.

En undersøkelse viste at 74 prosent av alle som fulgte videoprogrammene hadde forstått selskapets strategi.

Etter dette ble temaet belyst av Colstrup og Munkejord i magasinet Communication Director, magasinet som dekker de største konsernene i Europa og store deler av Asia.

Oppdragsgiver: Quadriga Forum, Berlin