Foredrag om atferdsendring og konkurransekraft

Stavanger Taxi

Oppdrag: Atferdsendring og konkurransekraft

Forum for taxisentralene er en bransjeorganisasjon som jobber for de enkelte taxisjåførenes rammevilkår. I mai 2015 holdt Forum for taxisentralene i Norge sitt årlig bransjetreff i Oslo der endringer i rammebetingelser og konkurranse var tema.

Taxinæringen hadde på det tidspunktet et dalende omdømme etter en rekke uheldige episoder med påfølgende medieoppslag. Under tittelen Dollarglis kan ikke smile la kommunikasjonsrådgiver Preben Colstrup vekt på de menneskelige verdiene. Det handlet om å endre atferd, om å tenke nye løsninger og om driverne til å skape konkurransekraft der nye løsninger banket på dørene hos konkurrentene.

– Tenker du ikke nytt, vil andre gjøre det for deg, sa han og minte om kinoreklamebyrået Sverdrup Dahl som tilsynelatende hadde monopol. I løpet av et drøyt år var de borte fordi andre var smartere.

Oppdragsgiver: Svein Svimbil, direktør Stavanger Taxi